Воскресенье, 16.12.2018, 18:32
KATALOQ
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Saytimizdaki yeniliklar [9]
Maqalalar [6]
!!!!!!!!! Aktual movzu !!!!!!!!! [0]
Hadis elmi [5]
Qurani-Kerim [13]
Dualar [2]
Мини-чат
Главная » 2009 » Июнь » 17 » "Nahcul-belağa" -da istifade olunan edebiyyatlar
"Nahcul-belağa" -da istifade olunan edebiyyatlar
11:56
Seyyid Razinin an boyuk asari, Quranin qardasi adlanan "Nahcul-belağa" kitabinda istifade olunan edebiyyatlarin siyahisi:
 1. Masudinin (vafati 303-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 56 il əvvəl) İsbatul-Vəsiyyə kitabi
 2. Əbu Hənifə Dəynurinin (vafati 209-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 29 il əvvəl) Əlixbarul-Təval kitabi
 3. İbni Dəridin (vafati 321-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 28 il əvvəl) Əl-İştiqaq kitabi
 4. Baqəlaninin (vafati 372-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 28 il əvvəl) E`cazul-Qur`an kitabi
 5. Səduqun (vafati 281-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Kəmalud-Din kitabi
 6. Əbul-Fərəc İsfahaninin (vafati 356-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 3 il əvvəl) Əğani kitabi
 7. Zuccacinin (vafati 329-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 30 il əvvəl) Əmani kitabi
 8. İbni Qətibə (vafati 276-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 83 il əvvəl) Əlimamətu vəs-siyasə kitabi
 9. Əbu Həyyan Tuhidi (vafati 280-cı ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Əlimtina`u vəlməvanisə kitabi
 10.  Bəlazərrinin (vafati 279-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 80 il əvvəl) Ənsabul-əşraf kitabi
 11.  Əbuhilalul-Əskərinin (vafati 395-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 5 il əvvəl) Ələvail kitabi
 12.  Əbu Osmanul-Cahizin (vafati 255-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 103 il əvvəl) Əlbəxla kitabi
 13. İbni Mö`təzin (vafati 296-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 63 il əvvəl) Əlbədi` kitabi
 14. Əs-Səffarin (vafati 290-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 69 il əvvəl ) Bəsairud-dərəcat kitabi
 15.  İbnul-Fəqihin (vafati 200-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 59 il əvvəl) Əlbuldan kitabi
 16. Əlcahizin (vafati 255-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 103 il əvvəl) Əlbəyan vət-Təbyin kitabi
 17.  Yə`qubinin (vafati 284-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 75 il əvvəl) Ət-Tarix kitabi
 18. İbni Şubə Hərraninin (vafati 380-cı ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Tuhəful-Uqul kitabi
 19.  Əbu Həyyan Tuhidinin (vafati 380-cı ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 20 il əvvəl) Əlbəsair vəz-Zəxair kitabi
 20.  Əl`əbaşinin (vafati 200-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 59 il əvvəl) Təfsir kitabi
 21.  Səduqun (vafati 381-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 19 il əvvəl) Tuhid kitabi
 22.  Səduqun (vafati 381-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 19 il əvvəl) Səvabul-Ə`mal kitabi
 23.  Mədaininin (vafati 225-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 124 il əvvəl) Əl-Cəməl kitabi
 24.  Vaqidinin (vafati 207-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 152 il əvvəl) Əl-Cəməl kitabi
 25.  Əl-Kəlbinin (vafati 604-cü ildə - S.Rəzinin viladətindən 152 ya155 il əvvəl) Cuhratuul-Ənsab kitabi
 26.  Əbuhilal-Əskərinin (vafati 395-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 5 il əvvəl) Cuhratuul-Əmsal kitabi
 27.  Nəsainin (vafati 303-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 52 il əvvəl) Xəsais kitabi
 28.  İbrahim ibni Hilal Səqəfinin (282-ci ildə  - S.Rəzinin viladətindən 76 il əvvəl) Əl-Xutubul-mö`rəbat kitabi
 29.  Zeyd ibni Vəhəb Cohninin (vafati 96-cı ildə - S.Rəzinin viladətindən 263 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 30.  Əbi Müxəffəf ibni səlim Əzdinin (vafati 157-ci ildə - S.Rəzinin viladətindən 202 il əvvəl) Xutbətuz-Zəhra liƏmirəl-möminin kitabi
 31.  Vaqidinin (vafati 207-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 152 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 32.  Nəsr ibni Məzahimin (vafati 202-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 157 il əvvəl) Xutub Əli kitabi
 33.  Əbu Munzəril-Kəlbinin (vafati 205-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 154 il əvvəl) Xutub Əli kitabi
 34.  Əl-Mədaininin (vafati 225-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 134 il əvvəl) Xutub Əli və kotobe ila `imalə kitabi
 35.  İbnil-Xalidil-Xərrazil-Kufinin (vafati 310-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 49 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 36.  Əl-Qazi Nu`man Əl-Misrinin (vafati 363-cü ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 37 il əvvəl) Xutub Əmirəl-möminin kitabi
 37.  Əl-Qazi Nu`man Əl-Misrinin (vafati 363-cü ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 37 il əvvəl) Də`aimul-İslam kitabi
 38.  Ət-Təbərinin (vafati 210-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 49 il əvvəl) Dlailul-İmamə kitabi
 39.  Əl-Kuleyninin (vafati 325-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 34 il əvvəl) Ruzətul-Kafi kitabi
 40.  İbni Sə`id Əskərinin (vafati 382-ci ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 18 il əvvəl) Əz-Zəvaciru vəl-Məva`iz kitabi
 41.  Əl-Cludinin (vafati 332-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 27 il əvvəl) Kitabus-Suffeyn kitabi
 42.  İbrahim ibnil-Huseynil-Muhəddisin (vafati 281-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 78 il əvvəl) Kitabus-Suffeyn kitabi
 43.  Nəsr ibnil-Məzahimin (vafati 202-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 157 il əvvəl) Kitabus-Suffeyn kitabi
 44.  İbni Sə`din (vafati 230-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 129 il əvvəl) Ət-Təbəqatul-Kubra kitabi
 45.  İbni `əbdu Rəbihin (vafati 328-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 31 il əvvəl) Ələqdul-Fərid kitabi
 46.  İbni Salamin (vafati 223-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 136 il əvvəl) Ğəribul-Hədis kitabi
 47.  İbni Qətibənin (vafati 276-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 83 il əvvəl) Ğəribul-Hədis kitabi
 48.  Əl-Mubərrədin (vafati 258-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 101 il əvvəl) Əlfazil kitabi
 49.  İbni Ə`səmin (vafati 313-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 45 il əvvəl) Əlməftuh kitabi
 50.  Bəlazərrinin (vafati 279-cu ildə - S. Rəzinin viladətindən 80 il əvvəl) Ftuhul-buldan kitabi
 51.  Ət-Tənucinin (vafati 283-cü ildə - Nəhcul-Bəlağənin təlifindən 16 il əvvəl) Əl-fərəc bə`dəş-şiddət kitabi
 52.  Əbu Talibil- Məkkinin (vafati 286-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 13 il əvvəl) Quvvətul-qəlb kitabi
 53.  Əl-Əzdil-Bəsrinin (vafati 285-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 73 il əvvəl) Əlkamil kitabi
 54.  Əl-Sə`ləbin (vafati 291-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 68 il əvvəl) Əlməcalis kitabi
 55.  Əl-Bərqinin (vafati 273-cü ildə - S. Rəzinin viladətindən 85 il əvvəl) Əlməhasin kitabi
 56.  Əl-Cahizin (vafati 255-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 104 il əvvəl) Əlməhasin vəl-əzdad kitabi
 57.  Əl-Zəhir ibni Bukanin (vafati 256-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 106 il əvvəl) Əl-Muvəffəqiyyat kitabi
 58.  Əl-Mərzbaninin (vafati 377-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 23 il əvvəl) Əl-Muvəffəq kitabi
 59.  Əbu Cə`fər Muhammad ibni Əbdullahul-Mu`təzlinin (vafati 240-cı ildə - S. Rəzinin viladətindən 119 il əvvəl) Nəqzul-Osmaniyyə kitabi
 60.  Əl-Cəhşiyarinin (vafati 331-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 28 il əvvəl) “Əl-Vuzərau vəl-kitab” kitabi
 61.  Əl-Kəndinin (vafati 350-ci ildə - S. Rəzinin viladətindən 9 il əvvəl) Əl-Vulat vəl-Qəza kitabi
Категория: Hadis elmi | Просмотров: 1030 | Добавил: islam-kataloq | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Календарь новостей
«  Июнь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright ISLAM-KATALOQ TEAM© 2018